Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΤΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ. ,ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΤΟΝΑ ΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ.


CONFESSION.....ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΤΤΑ ΜΑΣ ΕΣΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΟΝΑ ΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ


Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΆΝΘΗ ΠΕΤΤΑ ΉΡΘΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΈΣΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΉ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΌΡΑ ΕΚ ΛΆΡΙΣΑΣ.


ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ.

ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ..

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΔΗΣ

Ο ΚΎΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ.

Ὁ Ἀρχέκακος σοφίσθηκε ἕνα νέο εἶδος εἰδωλολατρίας μέσα στούς κόλπους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, μιᾶς εἰδωλολατρίας λεπτεπιλέπτου, πού ἀνταποκρίνεται στίς πνευματικές ροπές τοῦ αἰῶνος. Τί δύναμι ἔχει ὁ Σατανᾶς!

''Στίς ἡμέρες μας, οἱ γραμματισμένοι ἄνθρωποι ὑψώνουν ἕνα πελώριο εἴδωλο καί προστάζουν ὅλους νά τό λατρεύουν, λατρεύοντάς το καί οἱ ἴδιοι. Αὐτό τό εἴδωλο εἶναι ἡ φιλολογία τῆς Ἀρνήσεως, τό ἀποκύημα τοῦ ἀπίστου καί ὑπερηφάνου λογικοῦ. Ὁ Ἀρχέκακος σοφίσθηκε ἕνα νέο εἶδος εἰδωλολατρίας μέσα στούς κόλπους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, μιᾶς εἰδωλολατρίας λεπτεπιλέπτου, πού ἀνταποκρίνεται στίς πνευματικές ροπές τοῦ αἰῶνος. Τί δύναμι ἔχει ὁ Σατανᾶς! Πῶς κατορθώνει νά ξεστρατίζη τή φτωχή ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἁγνή πίστι τοῦ Χριστοῦ! Μέ τί ἐπιδεξιότητα ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στόν Ἅδη, ἀφήνοντάς τους νά νομίζουν ὅτι βαδίζουν πρός τήν ἀλήθεια! Θεέ μου! Μᾶς ἐξοντώνει μέ μέσον τήν ἴδια τή διάνοιά μας, πού τήν ἔκτισες γιά νά μᾶς ὁδηγῆ σέ σένα, τόν αἰώνιο, τόν ζῶντα Θεό. Μᾶς βυθίζει στά δικά του βρωμερά νερά, στερῶντας μας τό «ὕδωρ τό ζῶν» τοῦ Λόγου σου. Καί πίνουμε, πίνουμε ἀπʹ αὐτά τά ὕδατα τοῦ θανάτου, χωρις νά ὑποπτευώμαστε τήν καταστροφή μας,''

∽΄Αγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης 1829 - 1908†

Η εν Χριστώ ζωή μου σελ, 269

«Ὅταν μελαγχολεῖτε»

«Ὅταν μελαγχολεῖτε», ἔγραφε πρὸς πνευματικό του παιδὶ ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, νὰ ψάλλετε τὰ δυὸ τοῦτα τροπάρια της Παναγίας μας:

«Μακαρίζομεν σὲ πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε· ἐν Σοί γὰρ ὁ ἀχώρητος Χριστὸς ὁ Θεὸς Ἡμῶν χωρηθῆναι ηὐδόκησε. Μακάριοι ἐσμέν καὶ ἡμεῖς προστασίαν Σὲ ἔχοντες· ἡμέρας γὰρ καὶ νυκτὸς πρεσβεύεις ὑπὲρ ἠμῶν καὶ τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας ταῖς Σαῖς ἱκεσίαις κρατύνονται, διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν Σοί· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ».


«Σὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς σωτηρίας ὀχύρωμα, Θεοτόκε Παρθένε, ἱκετεύομεν. Τὰς τῶν ἐναντίων βουλάς διασκέδασον, τοῦ λαοῦ Σου τὴν λύπην εἰς χαρὰν μετάβαλε· ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου πρέσβευε· ὅτι Σὺ εἶ, Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς Ἡμῶν».


Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:

Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται 
(Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου)

Ἀπό τίς ὁμιλίες τοῦ «θρυλικοῦ» ἱεροκήρυκος Δημητρίου Παναγοπούλου
Αν δέν ἀραίωσες τίς φιλίες σου, ἄν δέν σέ ἐγκατέλειψαν οἱ φίλοι σου, ἄν δέν ἄρχισαν οἱ ἄλλοι νά σέ εἰρωνεύονται, τότε νά ξέρεις ὅτι δέν ἔκανες βῆμα στόν Χριστιανισμό. Γιατί ὁ Χριστός γεννᾶται στήν καρδιά ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου ἔχουν πεθάνει ὅλοι οἱ ἄλλοι θεοί μέσα τοῦ (ὁ θεός τῆς μόδας, ὁ θεός τῆς σαρκός, ὁ θεός τοῦ ἐγωισμοῦ κ.ἅ.). Ὁ Θεός ἔχει ἀξιοπρέπεια καί σέ ἀφήνει νά κάνεις τή ζωή σου, ἄν νομίζεις ὅτι ἡ παρουσία Τοῦ μέσα σου εἶναι ἀποπνικτική. Μόνο ἄν Τοῦ ζητήσεις νά ἔρθει, μέ ὅλη σου τήν καρδιά, ἀποβάλλοντας πρῶτα τά σκουπίδια πού ἔχεις μέσα σου, θά ἔρθει μέσα στήν καρδιά σου.


Ἀπό τίς ὁμιλίες τοῦ «θρυλικοῦ» ἱεροκήρυκος Δημητρίου Παναγοπούλου

ΕΊΠΕ Ο ΓΈΡΩΝ ΓΑΒΡΙΉΛ....

Έχουμε εξοικειωθεί ασεβώς με την κόλαση....

ΕΊΠΕ ΓΈΡΩΝ..

Δεν έχουμε φόβο της κολάσεως. Έχουμε παρρησία με την κόλαση. Έχουμε εξοικειωθεί ασεβώς με την κόλαση και νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο κάτι πολύ  τυχαίο  κάτι που αντιμετωπίζεται εύκολα. Ο φόβος της κολάσεως δεν είναι ένα παραμύθι δεν είναι μια τρομοκρατία δίχως λόγο είναι μια πραγματικότητα που οποίος την απόκτηση γίνεται σοφός

Μην μου διαβάσετε την νεκρώσιμη ακολουθία όταν πεθάνω διότι την διαβάζω εγώ κάθε βράδυ στο κελί μου.

ΠΑΤΉΡ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ