Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. ". Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον Χερουβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη καί ένώ την συνείχε αυτή ή αγωνία, είδε στήν Ωραία Πύλη την Παναγία, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μέ υπερκόσμιο φως στο πρόσωπο Της."Ή Γερόντισσα, παρ’ όλη την πίστη καί την θερμή Προσευχή της, δεν έφησύχαζε ποτέ, αλλά άπαύστως αγωνιούσε καί προβληματιζόταν γιά την πορεία καί την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερόν παρακαλούσε την Παναγία γιά όλες τίς ψυχές πού είχε ύπ’ ευθύνη της, καί ή Παναγία δεν της στερούσε την παράκληση καί την επίσκεψι Της. Κάποια φορά, κατά  την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον Χερουβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη καί ένώ την συνείχε αυτή ή αγωνία, είδε στήν Ωραία Πύλη την Παναγία, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μέ υπερκόσμιο φως στο πρόσωπο Της. Κρατούσε ώς βρέφος τον Χριστό, όπως είναι ή εικόνα της Γοργοϋπηκόου στο κελί της. Ή Γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της γιά την σωτηρία της αδελφότητος καί ή Παναγία της χαμογέλασε, γεγονός πού έφερε πάραυτα την ειρήνη εντός της.Αλλά καί στις πρακτικές υποθέσεις καί εργασίες της Μονής ή Ύπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρείο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να ταχτοποιεί τα φλιτζάνια καί τά ποτήρια καί να συμμαζεύει τον χώρο εν ριπή οφθαλμού. Διά τούτο συνήθιζε να λέει ότι ή Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά καί πολύ σβέλτη καί μάς παρότρυνε να εργαζόμαστε προσεκτικός καί εν τάχει. Άλλοτε πάλι πορευμένη προς τό παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας, γιά τά πνευματικά καθήκοντα της, είδε την Παναγία ώς μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνη τον κανόνα της.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ." Γέρων π. Γαβριήλ (1910-1994) εκ της 'Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουριού Μαγνησίας. " ¨"


Πέρα από τις προσωπικές της εμπειρίες, ή Γερόντισσα επιζητούσε θεοφρόνως να πληροφορείται τά πνευματικά βιώματα καί άλλων ανθρώπων, καί δη των ιερέων, γιά να ωφελείται ή ίδια καί εν συνεχεία γιά να καταρτίζει καί εμάς. Στις συναθροίσεις μας πάντοτε μάς μιλούσε μέ πολύ δέος καί φόβο Θεού γιά την μεγίστη άξια της Θείας Λειτουργίας. 


Συνήθιζε να λέει ότι τό Θείον Μυστήριον δεν εξαγοράζεται μέ τίποτε γήινο. Όταν επισκεπτόταν κάποιος ιερέας την Μονή μας, παρακινουμένη από την βαθύτατη ευλάβεια της προς τό ύψιστο υπούργημα της ιεροσύνης, τον ρωτούσε τί βίωνε κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας. Κάποτε επισκέφτηκε τό Μοναστήρι μας ό μακαριστός Γέρων π. Γαβριήλ (1910-1994) εκ της 'Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουριού Μαγνησίας. Έρωτηθείς από την Γερόντισσα γιά τις πνευματικές καταστάσεις πού τού χαρίζει ό Θεός κατά την ώρα της Θείας Λατρείας καί ειδικότερα γιά την θεωρία των Αγγέλων εν αυτή, ό Γέρων Γαβριήλ απάντησε μέ απλότητα: «... Λέγονται αυτά, Γερόντισσα; Δεν μπορείτε να τά καταλάβετε, δεν μπορεί να τά καταλάβει γλώσσα μας αυτά. Δεν μπορούμε να τά πούμε, είναι ουράνια! Την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας τί γίνεται εκεί μέσα!... "Άγγελοι, Αρχάγγελοι, γεμίζει περισσότερο από την αναπνοή μας ή εκκλησία από αγίους Αγγέλους». Έν συνεχεία ό σεβάσμιος Γέρων  κατανυχθεις δάκρυσε καί πρόσθεσε ότι ή θεωρία της Παναγίας μας υπερτερεί ασυγκρίτως της θεωρίας των Ασωμάτων Θείων Δυνάμεων.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΥΜΕΝΙΟΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. " Μία ήμερα ό Άγιος εμφανίσθηκε στο κελί της ώς γέρων ασκητής, με τό Αγγελικό Σχήμα καί με ένα «ντουρβά» στον ώμο του. "

'Η πνευματική μας Μητέρα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια καί στον όσιο Έφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των δακρύων, καί τακτικώς μελετούσε καί εντρυφούσε στα Ασκητικά ’Έργα του. Μία ήμερα ό Άγιος εμφανίσθηκε στο κελί της ώς γέρων ασκητής, με τό Αγγελικό Σχήμα καί με ένα «ντουρβά» στον ώμο του. Συστήθηκε καί την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την σπάσθηκε στήν κεφαλή καί εξαφανίσθηκε- αμέσως μετά αισθάνθηκε τον εαυτό της σάν μικρό παιδάκι καί ένοιωσε μία ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Ή χαρά πού της άφησε κράτησε γιά ημέρες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. " Είδε ότι ή 'Αγία Προσκομιδή είχε ώς κάλυμμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σάν βελούδο. Επάνω ήταν το Άγιο Ποτήριο καί ολόγυρά του σχηματίζονταν , γλώσσες. Ή κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των Παθών τού Κυρίου μέχρι καί την Ανάσταση Του. "
Διαρκής μέριμνα καί διακαής πόθος της Γερόντισσας μας ήταν ή σωτηρία όλων των ανθρώπων καί πρωτίστως των μοναζουσών. Γιά να δύναται να αντεπεξέρχεται στήν διακονία της διαποιμάνσεως της αδελφότητος, ζητούσε από τον Θεό να της χαρίζει βιώματα, γιά να μη μάς ομιλεί μόνο μέσα από τά βιβλία, αλλά καί από την προσωπική της πείρα, γιά να έχει μεγαλύτερη απήχηση ό λόγος της στις ψυχές μας.


 Καί ό Κύριος της έδωσε όραση πνευματική, διδάσκοντάς την μέ θείες οπτασίες καί ουράνιες εμπειρίες. Μέσα της δεκαετίας τού 1980, κατά την εορτή της Κυριακής των Βαΐων καί κατά την ώρα τού Χερουβικού ύμνου, ενώ ή Γερόντισσα ήταν γονατισμένη εμπρός από τό στασίδι της, βρέθηκε νοερώς στο Ιερό  Είδε ότι ή 'Αγία Προσκομιδή είχε ώς κάλυμμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σάν βελούδο. Επάνω ήταν  το Άγιο Ποτήριο καί ολόγυρά του σχηματίζονταν , γλώσσες. Ή κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των Παθών τού Κυρίου μέχρι καί την Ανάσταση Του. 


Καθώς κοιτούσε ή Γερόντισσα, επάνω από τό Άγιο Ποτήριο ξεχύθηκε ένα φως μέ εκτυφλωτική λάμψη καί επί ολίγα λεπτά νόμιζε ότι έχασε την όραση της. Ή εμπειρία αυτή τού άκτιστου Φωτός χάρισε στήν Γερόντισσα ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια καί κατάνυξη εις τό φρικτών Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

Ο ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΣΚΟΠΙΑ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΑΚΡΗ.ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. " «Βοήθησέ με, Γερόντισσα, καίγομαι!». Πολιτευόμενη ησυχαστικώς καί ασκούσα αδιαλείπτως την «ευχή», ή Γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν γιά όλους τούς ανθρώπους και ιδιαιτέρως γιά όσους είχε γνωρίσει εν όσο ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι όποιοι δεν είχαν έξομολογηθή, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μία τέτοια περίπτωση, γιά την οποία παρακαλούσε καί άλλους ανθρώπους να προσεύχωνται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, ήταν ή Γλυκερία, μία γνωστή της από τά νεανικά της χρόνια. Ή Γλυκερία στήν Κατοχή δεν άντεξε την πείνα καί γιά να επιβίωση άρχισε να κάνη στήν ζωή της παραχωρήσεις μέχρι πού κατέληξε στήν αμαρτία.


Ή Γερόντισσα μέ πολλή θλίψι διερωτάτο σε τί κατάσταση ευρίσκεται ή ψυχή της Γλυκερίας, ή οποία είχε κοιμηθώ. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό καί στο μέσο του πάνω σε μία σχεδία διέκρινε την Γλυκερία, πού φώναζε προς την Γερόντισσα εκλιπαρώντας την γιά προσευχή καί βοήθεια: «Βοήθησέ με, Γερόντισσα, καίγομαι!». Αυτή ή εικόνα της Κολάσεως καί οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από τον νου της Γερόντισσας καί ή προσευχή της γινόταν μέ πολύ πόνο ψυχής καί συντριβή γιά την ανάπαυση ανθρώπων, πού  έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ανεξομολόγητοι καί ατακτοποίητοι ενώπιων τού Θεού.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.