Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ > 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ ᾿Ιουστίνης τῆς παρθένου (304).
2.Γεωργίου τοῦ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Φιλαδελφείᾳ.
*
3.Θεοδώρου Γαβρᾶ μεγαλομάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Ατρὰν τῆς Χαλδαίας.
4.Δαμάρεως τῆς ᾿Αθηναίας (1ος αἰών).
5.᾿Ανδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (936).
6.Κυπριανοῦ τοῦ ἐν Σουζντὰλ τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1622).
7.Δαβὶδ καὶ Κωνσταντίνου, μαρτύρων, βασιλέων Γεωργίας (740).
8.῎Αννης, βασιλίσσης τοῦ Κασὶν (1368) [᾿Αναγνώρισις ἁγιότητος τῷ 1909 ὑπὸ τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας] (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Κασσιανοῦ τοῦ ῞Ελληνος μοναχοῦ ἐν Οὐγκλὶτς (1504).
10.Λεζὲρ ἢ Λεωδεγαρίου (Leger) ᾿Επισκόπου ᾿Ωτὲν ἢ ᾿Ατεβάτων (Autun) ἐν Γαλλίᾳ (679 ἢ 680) (Α) (Κ).
11.Κωνσταντίνου (Γκολούμπεφ) νεοϊερομάρτυρος (1918) (ΡΔ).
12.Θεοδώρου (1817) (Α) (Ρ).

13.Κοίμησις Θεοδοσίου ἱερομονάχου ἐν Καρουλίοις ῎Αθῳ (1937).
Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999) . ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ. «Οι ψυχές είναι πνεύματα καί επικοινωνούν όποτε θέλουν- δεν περιμένουν κοινές διασυνδέσεις- έχουν πνευματικά τηλεοπτικά μέσα καί αυτομάτως συνδέοται»Για τούς κεκοιμημένους


Σε κάποιο πνευματικό του παιδί έγραφε: «Οι ψυχές είναι πνεύματα καί επικοινωνούν όποτε θέλουν- δεν περιμένουν κοινές διασυνδέσεις- έχουν πνευματικά τηλεοπτικά μέσα καί αυτομάτως συνδέοται»


Ό Γέροντας πίστευε ακράδαντα στην ανάσταση των νεκρών
καθώς καί στις μεσιτείες εκείνων τών κεκοιμημένων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις στην παρούσα ζωή καί πέρασαν με άριστα, ούτως ώστε να μεσιτεύουν από ψηλά γιά όλους τούς συγγενείς καί φίλους. Σε μια επιστολή του-πληροφορούμενος γιά την κοίμηση μιας πιστής κι ευλογημένης ψυχής-έγραφε: «Διά την κοίμησιν της μητέρας σας συλλυπητήρια καί να είσθε
υπερήφανη πού έχετε μεσίτρια στον θρόνο τού Θεού την άγια μητέρα σας- ασφαλώς ή ψυχή της ευρίσκεται στους κόλπους τού
Αβραάμ. Την μνημονεύω σε κάθε λειτουργία στο Μοναστήρι


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999)
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΣ 2002


Η Εύλαλη Σιωπή † Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης


ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999) . ΘΑΝΑΤΟΣ-ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙΘΑΝΑΤΟΣ-ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ

Για την αντιμετώπιση τού θανάτου

Ή μνήμη θανάτου ήταν παντοτινή έγνοια του γέροντος Παύλου. Συνέχεια τόνιζε σε πνευματικά του παιδιά να ενθυμούνται τό θάνατο καί γι’αυτόν τον τρόπο να αποφεύγουν τη διάπραξη οποιασδήποτε αμαρτίας. Ό θάνατος σύμφωνα μέ την Πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι πέρασμα από την γήινη ζωή στη ζωή της αιωνιότητας καί της αφθαρσίας. Ό θάνατος είναι κοίμηση. Καί γιά τον λόγο αυτό καί οι χώροι, όπου θάβονται τά λείψανα των κεκοιμημένων, ονομάζονται κοιμητήρια και όχι νεκροταφεία!

Κάποτε, Όταν ο ηγούμενος της Μονής του Θεολόγου επίσκοπος Τράλλεων κ. Ισίδωρος έφτιαξε τό νέο κοιμητήριο της Μονής, δίπλα ακριβώς στο μοναστήρι, ό γέροντας με χαρά είπε ότι ό πρώτος πού θα τό εγκαινίαζε θα ήταν ο ίδιος, όπως κι έγινε. Ό γέροντας δε φοβόταν τό θάνατο. Φοβόταν μόνο την αμετανοησία εξαιτίας της αμαρτίας ή οποία είναι ικανή να στερήσει από τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Στην προοπτική αυτή συνεβούλευε μνήμη θανάτου μέ τακτική καί καθαρή εξομολόγηση. Κατά τις τελευταίες ημέρες του, όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, τον ρώτησαν κάποια πνευματικά του παιδιά, αν έβλεπε τίποτε. Εκείνος απαντούσε καταφατικά ότι βλέπει αγίους καί μαζί τους καί τον αγαπημένο του γέροντα, όσιο Αμφιλόχιο Μακρή τον οποίο συνεκατέλεγε στους οσίους. Για τον γέροντα ό θάνατος ήταν συνάντηση μέ τούς αγίους. Είχε αυτήν την ακράδαντη ελπίδα της κοινής συναντήσεως μετά τών αγίων. Αυτό φυσικά προϋπέθετε την αγνή ζωή του μέ τούς ατελείωτους αγώνες, κόπους καί θυσίες του. Τον φόβο τού θανάτου τον μετέτρεπε ό μακάριος γέροντας σε χαρά κι ελπίδα, σύμφωνα μέ την προσδοκία της Εκκλησίας μας γιά την κοινή Ανάσταση τών κεκοιμημένων καί τη μετοχή αυτών στη ζωή της εν Τριόδι Θεού κοινωνίας. ’Έγραφε σχετικά σε πνευματικά του παιδιά τις ακόλουθες επιστολές:


«Την ώραν του θανάτου πρέπει οπωσδήποτε να φοβώμεθα κι αυτό να μή φεύγει από την σκέψιν μας, διά να μήν άμαρτάνωμεν. Διά τούτο οι Πατέρες πάντοτε είχαν στην σκέψιν των ότι ήσαν θνητοι» .

«Ελαβον τό συλλυπητήριον γράμμα σου καί σ’ εύχαριστώ, πού συμπάσχεις μαζί μας διά τον προσωρινό χωρισμό της αδελφής μου. Όλοι εκεί θα συναντηθούμε- ή παρούσα ζωή είναι αστιγμία τα πάντα καί τούς πάντας «θάνατος διαδέχεται». Μακάριος εκείνος πού καθημερινώς ενθυμείται τον θάνατον»ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999)
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΣ 2002

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999). ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΑ.


ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΑ.


Πολλοί άνθρωποι στη σύγχρονη κοινωνία, επειδή ξέχασαν το Θεό καί την άγια Του Εκκλησία, καταφεύγουν σε μέντιουμ, γιά να λύσουν τά προβλήματά τους. Επίσης άλλοι κάνουν μάγια σε άλλους. Γιά να πετύχουν κάποιον αθέμιτο στόχο. Επομένως κάποιοι είναι μαγεμένοι. Ό Γέροντας συχνά-πυκνά άκουγε στις εξομολογήσεις τέτοιες περιπτώσεις! Καμιά όμως δαιμονική ενέργεια δεν μπορεί να πλήξει τον χριστιανό ο όποιος εξομολογείται ενώπιον του Θεού τις αμαρτίες του καί δέχεται τά άχραντα μυστήρια. Σε μια πνευματική του θυγατέρα έγραφε σχετικά: «Ακόμη καί να σου κάνουν μάγια, να σε ταπεινώνουν, να σε εξευτελίσουν, όταν έχεις ταπείνωσιν, συγχωρείς τούς εχθρούς σου-δικούς σου καί ξένους-καί κοινωνάς τά άχραντα μυστήρια, τότε μη φοβάσαι!»ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (1912-1999)
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΣ 2002

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΘΥΡΑΘΕΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΑΠΑ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ. ΠΑΤΗΡ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΡΑΛΑΣΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ


ΦΑΡΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ ΠΑΤΗΡ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΚΙΤΣΩΝΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΥ


ΠΑΤΗΡ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ